INFO

(English below)

Momenteel neem ik even geen nieuwe afspraken aan. Mijn agenda zal weer open gaan ergens begin 2021. (een exacte datum komt nog)

COVID-19 UPDATE

Veiligheidsmaatregelen om te hanteren in de shop:

 • Kom alleen naar je afspraak.

 • Draag een mondmasker. Deze zijn momenteel ook op straat in de buurt van de shop verplicht.

 • Bij het binnenkomen ga ik je meteen vragen je handen te wassen.

 • Raak niets aan dat niet nodig is en leg je persoonlijke spullen (gsm, portefeuille etc.) niet op het meubilair, maar in een tas op de vloer.

 • Als je denkt symptomen van ziekte te hebben, gelieve mij te contacteren om je afspraak te verzetten.

Ik zorg sowieso dat we in een propere omgeving te werk kunnen gaan en ik was en desinfecteer mijn handen regelmatig.

Hier is wat relevante info voor het boeken van een afspraak:

 • Probeer in je mail zoveel mogelijk nuttige info te verwerken, dat maakt het communicatieproces gemakkelijker voor iedereen. Wat je best vermeldt in de mail is:

  • Je idee, liefst met referentiefoto’s bij.

  • De locatie op je lichaam en de grootte, ook liefst met een duidelijke foto bij.

  • Als je een vaste dag per week vrij hebt kan je die ook best vermelden.

 • Bij bevestiging van een afspraak wordt een voorschot gevraagd. Dit wordt verrekend bij je laatste sessie. De instructies om het voorschot over te maken stuur ik je per mail. Voorschotten worden niet terugbetaald.

 • Indien je je afspraak wil annuleren kan dit tot 3 dagen (72 uur) op voorhand, anders wordt je voorschot ingehouden.

 • Het ontwerp wordt niet op voorhand doorgestuurd. Je krijgt het de dag van de afspraak te zien, maar als je hier en daar iets kleins wilt aanpassen kan dat uiteraard op het moment zelf.

 • Indien het ontwerp volledig herwerkt moet worden zal ik dat één keer doen, maar dan wordt je voorschot ingehouden om te compenseren voor de tijd en moeite die ik in de eerste tekening heb gestoken. Voor het tweede ontwerp zal je dan weer een voorschot moeten overmaken.

 • Breng maximum 1 (volwassen) persoon mee naar de studio.

 • Indien je wat vertraging oploopt op de dag van je afspraak, stuur me dan even een berichtje. Als je meer dan een half uur te laat komt en niets hebt laten weten, wordt je afspraak geannuleerd en het voorschot ingehouden.

 • Er is geen bancontact toestel aanwezig in de studio, dus ik aanvaard enkel cash.

 • Gelieve binnen de 24 uur voor je afspraak geen alcohol te consumeren. Dit verdunt je bloed, wat het tattoo proces voor ons allebei een stuk lastiger maakt.

 • Indien je een medische aandoening hebt of medicatie neemt raad ik je aan om eerst je dokter te contacteren zodat je goed geïnformeerd bent over eventuele risico’s.

 • Gelieve ten laatste 2 uur voor je afspraak voldoende te eten.

Bedankt voor het begrip!

Cheyo

ENGLISH VERSION

At the moment I'm not taking on any new projects. My books will reopen at some point in the beginning of 2021. (exact date will follow)

COVID-19 UPDATE

Measures to ensure our safety in the shop:

 • Come to your appointment alone.

 • Wear a face mask. At the moment this is mandatory even outside of the shop.

 • Upon entering the studio I will ask you to wash your hands right away.

 • Don't touch anything that you don't have to and place personal items (wallet, phone,...) in a bag on the floor.

 • If you think you have any symptoms of the virus, please contact me to reschedule.

I will make sure we can work in a clean environment and I wash and disinfect my hands regularly.

Here's some useful info for booking an appointment:

 • Try to incorporate as much useful information as possible into your email, that will make the process of communicating easier for everyone. Useful things to mention are:

  • Your idea, preferably with a (few) reference photo(s).

  • The location on your body and the size, preferably also with a clear photo.

  • If you have a specific day off every week that would be good to mention.

 • To confirm an appointment I ask for a deposit. The deposit will be deducted from the price of your final session. I will send you the instructions for the deposit by email. Deposits will not be refunded.

 • If you want to cancel your appointment, you can do this until 3 days (72 hours) in advance. If you cancel after this, your deposit will be withheld.

 • The design will not be sent to you beforehand. You can see it on the day of the appointment and if small changes need to be made I can do that on the spot.

 • If the design has to be redrawn completely I will do that, but then I will keep your deposit to compensate for the time and effort I have put into the first drawing. You will need to transfer a second deposit for the new design.

 • You can bring one (adult) person with you to the studio.

 • If you’re running a bit late on the day of your appointment, send me a message to let me know. If you’re over 30 minutes late and I haven’t received a message, your appointment will be cancelled and your deposit withheld.

 • There’s no machine here to pay by card, so I only accept cash.

 • Please do not consume any alcohol within 24 hours before your appointment. This thins out your blood, which will make the tattooing process a lot more difficult for both of us.

 • If you have a medical condition, I strongly recommend seeing your doctor first so you’re well informed about any possible risks.

 • Please make sure you’ve eaten a full meal within 2 hours before your appointment.

Thank you for understanding!

Cheyo

0